hazirwebsiteal.com - demo108

  • 5,6991
  • 6,2960
  • 7,1537
  • 0352 232 3070
  • destek@hazirwebsiteal.com

Diğer Danışmanlık Hizmetleri

 Muhasebe Sistemi Kurulumu ve Yeniden Yapılandırılması
 Kamu İç Kontrol Standartları Kapsamında İç Kontrol Sistemi Kurulumu
 İç Denetim-İç Kontrol Sistemi Danışmanlığı
 Maliyet Kontrol Sistemleri Danışmanlığı
 Şirket Satın Alma, Devir, Birleşme ve Bölünme Danışmanlığı
 Yeniden Yapılandırma (Revizyon)
 Sermaye Piyasası, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Yatırım Teşvik Mevzuatı Danışmanlıkları
 Yerli-Yabancı Şirket Kuruluşları
 Şirketler Hukuku ve Şirketler Muhasebesi Danışmanlığı